Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’

van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel

De Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu is de eerste die alle opties bij het levenseinde (zorg en beslissingen) gelijkwaardig beschouwt. Praktisch humanisme betekent immers respect tonen voor de keuzes van (zieke) mensen ongeacht hun levensbeschouwing, kleur, taal, culturele waarden, afkomst, sociale status, sexuele geaardheid, intellectuele capaciteiten, materieel vermogen.

Nog te veel mensen kennen een levenseinde met vermijdbare ellende. Dit komt omdat er vaak zinloos wordt doorbehandeld (‘therapeutische hardnekkigheid’), onvoldoende pijnstilling wordt gegeven of te weinig aandacht gaat naar lichamelijke of psychische klachten, naar sociale ondersteuning en existentiële nood. Nochtans staat België op een eenzame hoogte. Het is het enige land ter wereld met drie belangrijke wetten in verband met het levenseinde: de wet patiëntenrechten, de wet inzake palliatieve zorg en de euthanasiewet.

De leerstoel wil mee ijveren naar optimaal respect voor de mensen/patiëntenrechten van ernstig, ongeneeslijk zieken, niet alleen bij hun levenseinde, maar gedurende gans hun ziekteverloop. Daarom richt de leerstoel zich op maatschappelijk dienstbetoon (o.a. door informatieverstrekking en te fungeren als signaalfunctie), op optimalisatie van de (palliatieve) zorg, op vorming (zowel inhoudelijk als met nadruk op attitude-verandering) en met ook aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel met het UZ Brussel is grote voortrekker in het streven naar een waardig levenseinde, zowel als vernieuwer van (palliatieve) zorgmodellen als door haar onbevooroordeelde aandacht voor àlle beslissingen bij het levenseinde. Zo nam ze o.a. medio 1980 het eerste initiatief in de palliatieve zorg in België en Brussel door de oprichting van de thuisequipe OMEGA en stichtte later het eerste supportief dagcentrum TOPAZ. Zij zette zich mee in voor een euthanasiewet, lag aan de basis van het Forum Palliatieve Zorg, het LevensEinde InformatieForum (LEIF), de interdisciplinaire raadpleging ULTeam en de Academie Levenseinde.

deMens.nu installeert daarom de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ aan de Vrije Universiteit Brussel. De Leerstoel is gevestigd in het expertisecentrum Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l. en academiseert hierin de geciteerde initiatieven.

Initiatieven en netwerking ter ondersteuning van de leerstoel, o.a.

LEIFpunten in de regio

LEIFpunt Aartselaar-Rupel Sociaal Huis - Kapellestraat 136, 2630 Aartselaar
Tel: 0467 09 84 47
info@leifaartselaarrupel.be
Meer informatie

LEIFpunt Antwerpen
Huisartsenwachtpost Antwerpen Oost - Florent Pauwelslei 31, 2100 Deurne (naast AZ Monica)
Tel: 0468 24 85 42
info@leifantwerpen.be
www.leifantwerpen.be

LEIFpunt Brussel
Saincteletteplein 17, 1000 Brussel
Tel: 02 456 82 01
info@brel.be
www.leif.be

LEIFpunt Kempen
Mermansstraat 17, 2300 Turnhout
Tel: 0477 20 88 03 (tijdens kantooruren)
info@leifpuntkempen.be
www.leifpuntkempen.be

LEIFpunt Limburg
A. Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt
Tel: 011 22 66 09
info@leiflimburg.be
www.leiflimburg.be

LEIFpunt Mechelen
Sociaal Huis - Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Tel: 0475 75 93 53
info@leifmechelen.be

LEIFpunt Vlaamse Ardennen
i.s.m. Netwerk Levenseinde vzw - Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
Tel: 055 20 74 00
info@netwerklevenseinde.be
www.netwerklevenseinde.be

LEIF Wemmel (hoofdzetel)
Johannes Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
Tel: 078/15.11.55
info@leif.be
www.leif.be

LEIFpunt West-Vlaanderen
Koningin Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
Openingsuren te raadplegen op de website. Hier kan je ook informatie krijgen over andere LEIFpunten in de provincie.
Tel: 050 34 07 36
info@leifwestvlaanderen.be
www.leifwestvlaanderen.be

LEIFpunt Zuiderkempen
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 80 71
info@leifzuiderkempen.be
www.leifzuiderkempen.be

Pharmaceutische Bond (APB), Bond zonder Naam, Coda dagcentrum, Coördinatieplatform en Consortium ‘psycho oncologie’ in het Nationaal Kankerplan minister Laurette Onkelinx, De Maakbare Mens, farmaceutische industrie, Federale Controle en Evaluatiecommissie Euthanasie, Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, FOD Justitie, FOD Sociale zaken en volksgezondheid, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Kankercentrum, Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), MER-expert FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, Multipharma, Mutualiteiten, NNBVV, NVKVV, Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde Associatie VUB en U Gent, Raadgevend Comité Bioethiek subcommissie euthanasie, Stichting voor Palliatieve Zorg, Vertegenwoordiging van de Belgische regering bij het Comité van Experten voor de Organisatie van de Palliatieve Zorg binnen de Raad van Europa, Villa Rozerood, Kom op tegen Kanker, Vlaams ApothekersNetwerk (VAN), Vlaamse overheid, Universiteiten Antwerpen, Gent, LeuvenLezingen voor o.a.Actueel denken en leven, Arch’educ, culturele centra en openbare bibliotheken, Davidsfonds, Funebra, huizenvandeMens, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, Markant, Neos, OKRA Academie, service-clubs, Syntra, Vermeylenfonds, Vlaamse academici, Vormingplus, Willemsfonds

Toekomstperspectieven, o.a.

  • Bijdragen tot het vermijden van therapeutische hardnekkigheid
  • Bijdragen tot het optimaliseren van de palliatieve zorg
  • Bijdragen tot de optimale toepassing en het verfijnen van de huidige euthanasiewet
  • Bijdragen tot kosten-effectiviteit van de gezondheidszorg
  • Optimaliseren van de opleiding ‘zorg en beslissingen rond het levenseinde’ aan de Vrije Universiteit Brussel
  • Inrichten van symposia, studiereizen, workshops en opleiding voor professionelen
  • Lezingen voor vrijwilligers en het algemeen publiek
  • Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek o.a. de Horizontale OnderzoeksActie (HOA) van de Vrije Universiteit Brussel ‘Human rights in situations of (extreme) dependency’ en verdere ontwikkeling van de ‘Distress barometer’
  • Bijdragen aan de signaalfunctie naar de overheid i.v.m. de problematiek van een waardig levenseinde

Contact

Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel

Prof dr Wim Distelmans titularis leerstoel ‘Waardig Levenseinde’

p/a
UZ Brussel
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
Tel: 02 477 41 11


Expertisecentrum Waardig Levenseinde W.E.M.M.E.L.
Vander Vekenstraat 158 ​​- 1780 Wemmel
Tel: 02 456 82 07
E-mail: info@wemmel.center

Ondersteuning van de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ kan gebeuren op rekeningnummer 375-1007077-05 met vermelding ‘Leerstoel’. Giften vanaf 40 € krijgen een fiscaal attest.